Mniej znane czynniki wpływające na kursy walut

Liczba osób regularnie korzystających z usług serwisów takich jak pluskantor.pl to obecnie ponad 400 000. W związku z tym coraz ważniejsza staje się edukacja w zakresie czynników wpływających na zmianę wartości jednego pieniądza w stosunku do drugiego.

Nie wystarczy już tylko krótko podsumować, że jest to kwestia gry popytu i podaży i w ten sposób zdefiniować kurs walut online. Mimo wszystko, główne czynniki są zazwyczaj dobrze znane nawet laikom ekonomicznym. Warto w tym miejscu spojrzeć na te, które są zazwyczaj pomijane w typowych analizach.

Wartość i zmiany PKB

Kursy walutowe zmieniają się zazwyczaj co 10 sekund. W takiej perspektywie czasowej oczywiście są to minimalne zmiany na poziomie jednego lub co najwyżej kilku tak zwanych pipsów, czyli 0,0001 kursu waluty. Tym niemniej, nawet na takie zmiany wpływ może mieć zmiana prognoz w stosunku do PKB kraju posługującego się walutą.

Realne zmiany PKB odbijają się oczywiście na długoterminowym kursie waluty, bo im lepiej radzi sobie gospodarka z nią powiązana i im więcej ma do zaoferowania, tym jej waluta będzie bardziej potrzebna nabywcom i kantor online będzie raportował większy na nią popyt.

Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia to ważny chociaż często pomijany aspekt. Niejeden internetowy kantor wymiany walut podaje ją w notce informacyjnej odnośnie danej waluty. Wpływa ona nie tyle na sam poziom kursu, co na jego stabilność. Wysoki poziom zatrudnienia jest tutaj bowiem czynnikiem stabilizującym, co oznacza, że zmiany kursów walut gospodarek o wysokiej stopie zatrudnienia powinny być stosunkowo mniejsze od zmian kursów tam, gdzie zatrudnienie jest na poziomie mniejszym.

Kwestie psychologiczne

Chociaż może to brzmieć zabawnie, rynek finansowy, w tym rynek walutowy, to w dużej mierze świat psychologii inwestorów. Trzeba mieć na uwadze to, że wycena jest tak naprawdę opinią odnośnie wartości czegoś, a nie realną wartością. Gdyby tak było, handel ze spekulacją na czele miałby zdecydowanie mniejszy sens.

Ma to znaczenie oczywiście w kwestii oczekiwań wobec zmiany czynników omówionych powyżej i innych, ale częściej czynniki psychologiczne mają znacznie bardziej prozaiczny charakter. Jeśli bowiem inwestorzy sparzyli się niedawno na jakiejś inwestycji, będą teraz ostrożni i płochliwi. Jeśli jednak ostatnimi czasy wszystko było dobrze, są podatni na nadmuchiwanie baniek spekulacyjnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *